طراحي ويلا-طراحي محوطه-ساخت و اجراي ويلامنطقه زمين


همانطور که خودشناسي اولين پله حرکت به سمت هدف و آينده است، يکي از مهم ترين نکات قبل از خريد زمين ويلا، شناخت نياز و روحيه خودتان است، آيا شما ترجيح مي دهيد آخر هفته خود را در اتمسفر آرامش بخش جنگل صرف کنيد يا در کنار ساحل؟ يا هر دو؟ يا فضاي کوهستاني را ترجيح مي دهيد و يا همچون برخي انسان ها آرامش مناطق کويري را ترجيح مي دهيد؟ به هر حال، انتخاب اين موضوع کاملا به شما و شخصيت شما بستگي دارد.


ادامه مطلب.


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Chris رمز ارز ها بلد بزن باران Valerie پترو کيميا Brian Anna Gary معلم